Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 στον Πειραιά επί της οδού Πραξιτέλους 131 με αντικείμενο εργασιών τις ασφαλίσεις και τις αναλήψεις αντασφαλίσεων.

Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, όπου αποφασίζει για όλα τα θέματα. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας υπόκεινται σε διαρκή και συστηματικό έλεγχο.

  • Η ΜEDITERRANIA δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
  • Κεντρικό κατάστημά της είναι η έδρα της.
  • Διαθέτει πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών.
Το όραμα μας χτίζεται πάνω στις παρακάτω

Αρχές - Αξίες

1

Σεβασμός και Ειλικρίνεια

Χτίζουμε σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες - συνεργάτες μας.

2

Ομαδικό Πνεύμα

Οι άνθρωποι μας χαρακτηρίζονται από συνέπεια επαγγελματισμό, ήθος, και ομαδικό πνεύμα. 

3

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Στηρίζουμε με συνέπεια, με ακεραιότητα, και ομαδικό πνεύμα τους πελάτες μας, και τους συνεργάτες μας.

4

Ποιότητα και Επαγγελματισμός

Συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων μας παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Η ΜΕDITERRANIA με ευαισθησία σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα συμμετέχει στην ενίσχυση ασθενών κοινωνικών ομάδων όπως επίσης και σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Επιδιώκει συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σχεδιάζει προσιτά προγράμματα περίθαλψης σε ομάδες πολιτών που τα έχουν απόλυτη ανάγκη.

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Οι Άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι μας χαρακτηρίζονται από συνέπεια, επαγγελματισμό, ήθος, και ομαδικό πνεύμα. Απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των στόχων μας.

Με διαρκή ενδοεταιρική εκπαίδευση και έχοντας στη διάθεση τους σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Financial information