Δημόσιος Υπάλληλος

Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους γενικά στο δημόσιο τομέα (υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, υπουργείων, νοσοκομείων, κοινωνικής ασφάλισης, σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων κ.λπ.)

Ασφαλιζόμενο πρόσωπο:

Ο ασφαλισμένος ως δημόσιος υπάλληλος και για περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδιότητά του αυτή.

Καλύψεις:

  • Υπεράσπιση του δημοσίου υπαλλήλου σε ποινικά δικαστήρια και πειθαρχικά συμβούλια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων. 
  • Υπεράσπιση του δημοσίου υπαλλήλου σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα. 
  • Διαφορές του δημοσίου υπαλλήλου από εργατικές σχέσεις
  • Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμησης, χειροδικίας, εξύβρισης σε βάρος του δημοσίου υπαλλήλου. 
  • Κάλυψη των εξόδων παράστασης πολιτικής αγωγής σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμησης, χειροδικίας, εξύβρισης σε βάρος του δημοσίου υπαλλήλου. 
  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Αστικής Ευθύνης. 
  • Προσεπίκληση του Δημοσίου ή προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου ως δημοσίου υπαλλήλου, σε περίπτωση που δεχτεί αγωγή αποζημίωσης. ✓ Απόκρουση αγωγών αποζημίωσης κατά του ασφαλισμένου δημοσίου υπαλλήλου από τρίτους.
  • Οι καλύψεις παρέχονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας

Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)