Νομική Προστασία Ατομική και Οικογενειακή Standard

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 

  • Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης
  • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, προς απόκρουση κατηγορίας συνεπεία εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων
  • Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις και διεκδίκηση συναφών αξιώσεων έναντι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και αξιώσεων κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
  • Για διαφορές από ενοχικές συμβάσεις
  • Για διαφορές από ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια
  • Για διαφορές του ασφαλισμένου (και των συνασφαλισμένων του) με την ιδιότητά του ως κυρίου, κατόχου, οδηγού, ή επιβαίνοντος στο αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα
  • Για διαφορές που σχετίζονται με την κύρια κατοικία
ΠρόγραμμαΑτομική - Μικτά ασφάλιστραΟικογενειακή - Μικτά ασφάλιστραΚεφάλαιο κάλυψης (κάλυψη εντός Ελλάδος)
Standard40€50€10.000€
Family Insurance
Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)