Προγράμματα Κατοικιών - Eco Simple Plus

Το πρόγραμμα Eco-Simple Plus είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης Κατοικίας που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν την κατοικία τους από πολλούς διαφορετικούς κινδύνους, που σε συνδυασμό με την προαιρετική κάλυψη του σεισμού, να διαθέτουν μία ολοκληρωμένη ομπρέλα προστασίας από ανεπιθύμητα συμβάντα

Eco Home Insurance
Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)