Προγράμματα Κατοικιών - Simple

To Simple είναι το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας με συγκεκριμένες αλλά ουσιαστικές καλύψεις, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν την κατοικία τους με λιγότερες καλύψεις και χαμηλότερο κόστος ασφάλισης

Ασφάλεια Σπιτιού
Ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών μας προιόντων (IPID’s)